Indochinapost – Đại lý Hải Quan được Tổng cục Hải quan cấp phép

Indochinapost – Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp phép. Công ty vận chuyển bưu chính Đông Dương – Indochinapost được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính chính thức cấp chứng nhận là Đại lý Hải quan. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Indochinapost Việc là Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp…