Trách nhiệm giao hàng nhanh của Indochinapost

Những trách nhiệm giao hàng nhanh của Indochinapost khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh chắc hẳn Quý khách hàng ai cũng đều mong muốn công ty đối tác giao hàng nhanh của mình sẽ là một nơi uy tín, chuyên nghiệp và luôn có…

Một số chú ý khi Gói hàng hoá

Hiện tại có nhiều đơn hàng khách hàng tạo đơn nhưng không kê khai rõ nội dung hàng hóa, hoặc chỉ ghi mã của sản phẩm. Việc này gây khó khăn cho khâu kiểm tra hàng hóa lúc nhận và gây khó khăn cho khâu phân loại hàng hóa lúc vận chuyển. Vậy thông báo…