Tuyển dụng

Tuyển dụng ở Hà Nội

Tuyển dụng ở Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ

Nội Dung Chính1 CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU VẬN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG – INDOCHINAPOST  VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN ĐANG CẦN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ1.1 Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ1.2 TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:1.3 ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC1.4 QUYỀN LỢI CHO ỨNG VIÊN NHÂN…

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA (PURCHASER)

Nội Dung Chính1 CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU VẬN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG – INDOCHINAPOST  VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN ĐANG CẦN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN