Tiêu chuẩn khối lượng và đóng gói khi vận chuyển bằng máy bay

Cũng như dịch vụ vận chuyển bằng xe tải, vận chuyển đường sắt, vận tải đường biển dịch vụ vận chuyển bằng máy bay cũng có những tiêu chuẩn khối lượng và đóng gói riêng. Khách hàng khi có nhu cầu sử dụng hình thức vận chuyển này cũng cần nắm rõ để thực hiện đúng nhằm đảm bảo hiệu…