Dịch vụ kiểm đếm 2 đầu của công ty vận tải giúp tránh tình trạng thất lạc hàng hóa

Để tránh xảy ra tình trạng sai sót trong quy trình xử lý đơn hàng của các đơn vị vận chuyển cung ứng dịch vụ giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, chuyển phát kết hợp MES… thì các đơn vị vận chuyển đã ứng dụng dịch vụ kiểm đếm 2 đầu. Việc làm này đã kiểm soát…