Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân khi nhập hàng hóa từ nước ngoài thắc mắc về cách tính thuế hàng hóa nhập khẩu như thế nào. Xin tham khảo nội dung trả lời của Indochinapost như sau : Căn cứ Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều…

Module 2: Khóa học Marketing quốc tế

Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải mở rộng thị trường ra quốc tế. Đây là xu hướng của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Những doanh nghiệp tham gia vào thị trường quốc cần xây dựng cho mình các chiến lược marketing quốc tế riêng. Làm…