Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân khi nhập hàng hóa từ nước ngoài thắc mắc về cách tính thuế hàng hóa nhập khẩu như thế nào. Xin tham khảo nội dung trả lời của Indochinapost như sau : Căn cứ Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều…