Vận chuyển đường biển và những điều bạn chưa biết ?

Vận chuyển đường biển là phương thức vận chuyển được hình thành từ rất sớm và ngày càng phát triển mạnh mẻ trên thới giới. Vận chuyển đường biển đóng vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế thế giới và vận chuyển đường biển ngày nay có nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết.…

Hợp đồng thuê tàu chuyến

Hợp đồng thuê tàu chuyến là hợp  đồng chuyên chở hàng hóa bằng vận tải biển, trong đó người chuyên chở cam kết sẽ  chuyên chở hàng hóa từ một hay một số cảng này đến một hay một số cảng khác giao cho người nhận còn người thuê tàu cam kết sẽ thanh toán cước…