NHỮNG QUY CÁCH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHUNG Tất cả các bưu kiện đều phải đóng gói sẵn sàng trước khi vận chuyển. Hàng hóa đóng gói cần chịu được các tác động lực khi vận chuyển (bị đè lên, bốc vác, bê xếp, ….) và các tác động tự nhiên trong điều kiện…

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Hải Phòng

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Hải Phòng Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và Indochinapost kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc…

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Nam Định

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Nam Định Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và Indochinapost kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc…

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Quảng Ninh

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Quảng Ninh Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và Indochinapost kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc…

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Thanh Hóa

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế và logistics thực địa tốt nhất tại Thanh Hóa Có giảng tại Doanh nghiệp theo yêu cầu: (giảng viên Đại học Ngoại thương và Indochinapost kết hợp giảng thực địa)  Thương mại quốc tế là cánh cửa mở đường cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Việc…

CÁC BƯỚC CẦN THIẾT XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG ƯU ĐÃI PHỔ CẬP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES – GSP) CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

CÁC BƯỚC CẦN THIẾT XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG ƯU ĐÃI PHỔ CẬP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES – GSP) CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU Hệ thống ưu đãi phổ cập có  tên tiếng Anh là Generalized System of Preferences, viết tắt GSP. Đây là một hệ thống mà theo đó các nước phát triển cho các…