Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực logistics

Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực logistics

Hiện nay, các giải pháp thúc đầy ngành logistics đang được thực hiện: phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi, tập trung phát triển nguồn nhân lực logistics. Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực logistics Ngành Logistics đặc biệt quan trọng Ngành…