Si- Shipping- Instruction

Hướng dẫn gửi hàng Si- Shipping Instruction

Si- Shipping Instruction trong xuất hập khẩu là gì là gì? SI là tên viết tắt của cụm từ Shipping instruction là thông tin hướng dẫn vận chuyển/giao hàng của nhà xuất khẩu/Shipper đến  đại lý vận tải. Đảm bảo hàng được chuyển theo đúng yêu cầu của chủ hàng. Hạn chế tối đa những sai lầm thường…