Quy Định Về Xử Lý Số Tiền Thuế, Tiền Chậm Nộp, Tiền Phạt Được Hoàn

Nếu doanh nghiệp của bạn được hoàn trả thuế, tiền phạt thì bạn cần nắm rõ quy định này tại điều 132 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 38/2015/TT-BTC để có trích dẫn trong các văn bản chứng từ và hiểu rõ về những quy định về hoàn thuế. Tham khảo những thông…

L/C Không Thể Hủy Ngang Là Gì?

Hiện nay việc sử dụng Thư tín dụng không thể hủy ngang hay L/C không thể hủy ngang. Vậy L/C không thể hủy ngang là gì? Nếu sử dụng L/C không hủy ngang thì trách nhiệm của người xuất khẩu và người nhập khẩu như thế nào? Quy trình và bộ hồ sơ thanh toán L/C…