Trục giao thông huyết mạch từ Đông sang Tây của tỉnh Quảng Trị

Những năm qua, chính sách hội nhập kinh tế của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh. Những chuyến vận chuyển hàng hóa về các cửa khẩu ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Vài năm gần đây, Indochinapos nhận được rất nhiều chuyến vận…