Một số chú ý khi Gói hàng hoá

Hiện tại có nhiều đơn hàng khách hàng tạo đơn nhưng không kê khai rõ nội dung hàng hóa, hoặc chỉ ghi mã của sản phẩm. Việc này gây khó khăn cho khâu kiểm tra hàng hóa lúc nhận và gây khó khăn cho khâu phân loại hàng hóa lúc vận chuyển. Vậy thông báo…