Module 9: Khóa học Thanh toán quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay việc mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia, xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng trở nên phổ biến. Chính vì vậy, thanh toán quốc tế đóng vai trò ngày càng quan trọng. Thanh toán quốc tế…

Tìm hiểu kiến thức về các chứng từ trong lô hàng đường biển

Tùy thuộc vào loại hàng hóa, loại phương thức thanh toán, phương thức giao hàng, hãng tàu, chính sách của hải quan và chính phủ nước xuất khẩu, nước nhập khẩu thì các chứng từ có thể yêu cầu khác nhau. Exporter(người xuất khẩu) sẽ chuẩn bị các chứng từ như sau. Commercial/Non-commercial Invoice: hóa đơn…

Indochinapost – Đại lý Hải Quan được Tổng cục Hải quan cấp phép

Indochinapost – Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp phép. Công ty vận chuyển bưu chính Đông Dương – Indochinapost được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính chính thức cấp chứng nhận là Đại lý Hải quan. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Indochinapost Việc là Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp…