Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Bảo hiểm vận chuyển hàng không

Theo điều khoản về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không này Người bảo hiểm chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở Điều 2, 3 và 4 sau đây. NHỮNG…

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Điều lệ vận chuyển hàng không

Ra đời sau những phương thức vận tải khác, song đến nay vận tải hàng boc-do-hang-hoakhông giữ vai trò rất quan trọng trong ngành vận tải. Phương tiện vận tải hàng không được dùng trong hàng không chủ yếu là máy bay. Máy bay gồm nhiều loại khác nhau, từ khi ra đời máy bay…

PHƯƠNG THỨC THUÊ TÀU

Các phương thức thuê tàu: Thuê tàu chợ: chủ hàng thuê một phần con tàu hoặc một khoang tàu để đưa hàng đến nơi quy định. Thuê tàu chuyến: chủ hàng thuê toàn bộ con tàu đủ để chở khối lượng hàng đến nơi quy định. Thuê tàu định hạn là chủ tàu cho người…