Dịch vụ nhập hàng Trung Quốc

Dịch vụ nhập hàng Trung Quốc Linh động trong việc nhận hàng: hàng lớn, hàng nhỏ, hàng lẽ, hàng nguyên xe,hàng công kềng, hàng siêu trọng, siêu trường. Giá cước: Giá cước rất cực kỳ cạnh tranh, ưu đãi cho những hàng lớn và thường xuyên, hổ trợ cho những hàng nhỏ lẽ, Dịch vụ…