Tự hào là công ty hàng đầu về Việt Nam về chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa đường bộ, hang không, đường biển nội địa và Quốc Tế uy tín chuyên nghiệp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và 169 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Dịch vụ gửi hàng lẻ đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bangladesh

Dịch vụ gửi hàng lẻ đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bangladesh  (Ship hàng lẻ, gom hàng lẻ đi đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bangladesh ) Trong thực tế, không phải lúc nào hàng hóa cũng có đủ để xuất đủ 1 container. Trong trường hợp này, khách hàng phải sử dụng…

Dịch vụ gửi hàng lẻ đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bahrain

Dịch vụ gửi hàng lẻ đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bahrain  (Ship hàng lẻ, gom hàng lẻ đi đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bahrain ) Trong thực tế, không phải lúc nào hàng hóa cũng có đủ để xuất đủ 1 container. Trong trường hợp này, khách hàng phải sử dụng…

Dịch vụ gửi hàng lẻ đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bahamas

Dịch vụ gửi hàng lẻ đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bahamas  (Ship hàng lẻ, gom hàng lẻ đi đường biển miễn phí từ Hải phòng đi Bahamas ) Trong thực tế, không phải lúc nào hàng hóa cũng có đủ để xuất đủ 1 container. Trong trường hợp này, khách hàng phải sử dụng…

Giá trị bồi thường thiệt hại

Giá trị bồi thường thiệt hại Bồi thường thiệt hại là chế tài phổ biến được áp dụng trong tranh chấp thương mại quốc tế mà cụ thể là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Việc giải quyết tốt các tranh chấp và quy định rõ về điều khoản vi phạm hợp đồng…