Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL mỹ phẩm từ Tokyo, Nhật Bản về Hải Phòng

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ LCL mỹ phẩm từ Tokyo, Nhật Bản về Hải Phòng Nhật Bản được mệnh danh là “Đất nước Mặt trời mọc”, và là nền kinh tế đứng hạng ba thế giới theo GDP danh nghĩa và hạng tư thế giới theo sức mua tương đương. Nó cũng đứng hạng tư hành tinh cả…

Mẫu công văn số 1275/BYT-TB-CT ngày 11/3/2016 hướng dẫn khai báo trực tuyến thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế

Hướng dẫn khai báo trực tuyến thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế Mẫu công văn số 1275/BYT-TB-CT ngày 11/3/2016 hướng dẫn khai báo trực tuyến thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…